Refund Policy and Sales Agreement

İptal ve İade Koşulları


Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış

olması halinde ve maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar

sarf malzemelerine ilişkin ürünler (Toner, kartuş, şerit vb. her türlü

yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler vb.) yasal mevzuat gereği iade edilememektedir. Bu

üründen toplu/çoklu sipariş verilmesi, siparişin ticari alım olduğunun tespit

edilmesi veya farklı kullanıcı adı, rumuz, kimlik ve iletişim bilgileri ile

verilen siparişlerde fatura adresi, teslimat adresi, ödeme bilgisi, ticari

unvanı, vergi numarası gibi unsurların aynı olması durumunda EternalEpin

siparişleri iptal etme hakkını saklı tutar.


Alıcı satın almış olduğu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişiye / kuruluşa

teslimini müteakip yedi (7) gün içerisinde, söz konusu ürünün iadesi için şirketimize

faks, e-posta veya telefon aracılığı ile başvuruda bulunmak ve ürünün

kullanılmamış olması şartı aranmak sureti ile ürünün iadesini talep edebilir.


Buna ek olarak bahsi geçen ürünün iade bedeli; alıcı tarafından ne şekilde ödeme

yapılmışsa, aynı türden tarafımızca takribi yedi (7) iş günü içerisinde alıcıya sunulacaktır.(*)

Almış olduğunuz E-Pin tamamen kuruluşunuza yada şahsınıza ait olup firmamız

tarafından sadece aracılığı yapılmakta ve tüm teknik destek tarafınıza

sağlanmaktadır. Almış olduğunuz E-Pin ile ilgili herhangi bir teknik aksaklık

dışında kesinlikle iade kabul edilmemektedir.


MADDE 1 - Sözleşmenin Tarafları

SATICI: Eternal Dijital Hizmetler Ticaret Sanayi Limited Şirketi Vergi Dairesi:3811069571 Değirmenlikızık Mahallesi 1. Yan Sokak No:15/1 İç Kapı No:3 Yıldırım/Bursa


MADDE 2 - Sözleşmenin Konusu

İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait eternalepin.com web sitesinden

elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve

yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile

ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli

Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince

tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu

mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat

koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma”

hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit

ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini is bu sözleşme

hükümlerince kabul ve beyan eder. eternalepin.com sitesinde ödeme sayfasında

yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.


MADDE 3 - Sözleşme Tarihi

Satıcı tarafından daha önce imzalanmış bulunan iş bu iki nüsha sözleşme alıcı

tarafından .... tarihinde imzalanarak kabul edilmiş ve bir nüshası alıcının

mail adresine mail gönderilecektir.


MADDE 4 - Mal/Hizmetin Teslimi, Sözleşmenin İfa Yeri

ve Teslim Şekli

Mal/hizmet, alıcının teslimini talep etmiş olduğu .... adresinde ....’a teslim edilecektir.


MADDE 5 - Teslimat Masrafları ve İfası

Teslimat masrafları alıcıya aittir. Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde

alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını yada

kampanya dahilinde ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmişse, teslimat masrafı

satıcıya aittir. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin satıcının

hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Satıcı, mal/hizmetin

siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı

bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir

nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise,

satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.


MADDE 6 - Alıcının Beyan ve Taahhütleri

Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık,

ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim

almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul

edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, alıcıya

aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade

edilmelidir. Mal/hizmetin tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının

kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka

aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun

mal/hizmet bedelini satıcıya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş

olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (Üç) gün içinde satıcıya göndermekle yükümlüdür.

Bu takdirde teslimat giderleri alıcıya aittir.


MADDE 7 - Satıcının Beyan ve Taahhütleri

Satıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere

uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim

edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu mal/hizmet, alıcıdan başka bir

kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı

kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı, cayma beyanının kendisine

ulaşmasından sonra 10 (on) gün içinde mal/hizmet bedelini, varsa kıymetli evrakı

iade eder. Mal/hizmeti 20 (yirmi) gün içinde iade alir. Haklı gerekçelerle

satıcı, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan alıcıya eşit kalite ve fiyatta tedarik

edebilir. Satıcı mal/hizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa,

sözleşmenin ifa süresi dolmadan alıcıya bildirir. Ödenen bedel ve varsa

belgeler 10 (on) gün içinde iade edilir. Garanti belgesi ile satılan

mal/hizmetlerden olan veya olmayan mal/hizmetlerden arızalı veya bozuk olan

mal/hizmetler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için satıcıya

gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri satıcı tarafından

karşılanacaktır.


MADDE 8 - Sözleşmeye Konu Mal/Hizmetin Özellikleri

Mal/hizmetin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli eternalepin.com

adlı web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu

sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.


MADDE 9 - Mal/Hizmetin Peşin Fiyatı

Mal/hizmetin peşin fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte

müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.


MADDE 10 - Vadeli Fiyat

Mal/hizmetin satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura

ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.


MADDE 11 - Faiz

Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin belirlediği faiz oranından ve her halde

%30’dan fazla olamaz. Alıcı çalıştığı bankaya karşı sorumludur.


MADDE 12 - Peşinat Tutarı

Mal/hizmetin peşinat tutarı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte

müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.


MADDE 13 - Ödeme Planı

Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu

taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, alıcı ile kart sahibi

banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi

kartı ödeme tarihi banka ile alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir.

Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve

ödemelerini takip edebilir.


MADDE 14 - Cayma Hakkı

Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa

tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma

hakkının kullanılması için aynı süre içinde satıcının müşteri hizmetlerine

e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin 15. madde

hükümleri çerçevesinde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve eternalepin.com

web sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, kullanılmamış olması

şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya alıcıya teslim edilen

mal/hizmete ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. E-pin ürünlerinde iade

sağlanmaz.


MADDE 15 - Cayma Hakkı Kullanılamayacak Mal/Hizmetler

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek mal/hizmetler, hızla bozulan ve son kullanma

tarihi geçen mal/hizmetler, tek kullanımlık mal/hizmetler, hijyenik

mal/hizmetler, kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlardır. Ayrıca, her

türlü yazılım ve programlarında, Çeşitli mediaların (Dvd,Cd v.b), bilgisayar ve

kırtasiye sarf malzemelerinde (toner, kartuş, şerit v.b) ile kozmetik

malzemelerinde cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmetin ambalajının

açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.


MADDE 16 - Temerrüd Hali ve Hukuki Sonuçları

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart

sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde

faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka

hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini alıcıdan

talep edebilir ve her koşulda alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi

halinde, alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının oluşan zarar ve

ziyanını ödemeyi kabul eder.


MADDE 17 - Yetkili Mahkeme

İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca

ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, belirtilen değer üstüne

Tüketici Mahkemeleri; bulunamayan yerlerde Kıbrıs Mahkemeleri yetkilidir.